Het Koploperproject OCO

Eind 2020 zijn de gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf ingestapt in het Koploperproject OCO van het Ministerie van VWS, gericht op verbetering en doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in de eigen lokale omgeving.

Er is in 2021 onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een verbeterplan opgesteld dat draait om 3 oplossingsrichtingen:

  1. het verbeteren van de kennis en processen intern bij de gemeenten
  2. het optimaliseren van de inrichting en toegankelijkheid van OCO
  3. het aanjagen van bekendheid richting inwoners en verwijzers

Kijk het filmpje en ontdek de uitkomsten van het onderzoek:

NB Advies

In opdracht van de drie Friese gemeenten voert NB Advies – als extern en onafhankelijk bureau – het Koploperproject uit. Ocodenktmee.nl is binnen deze kaders ontwikkeld en wordt door NB Advies beheerd.

Contact

Ingeborg Venema, sr. adviseur sociaal domein: oco.ingeborg@nynke.nu
Nynke Benedictus, sr. adviseur sociaal domein : 06 44 17 18 33 of oco.nynke@nynke.nu

Over ocodenktmee.nl

Met het online platform ocodenktmee.nl voldoet de inrichting en positionering van OCO aan de gepeilde behoeften van inwoners. Het staat volledig los van de gemeente en bevat laagdrempelige informatie over OCO en hoe die eenvoudig in te schakelen. Typerend daarbij is dat alle OCO’s een persoonlijk profiel hebben, op basis waarvan inwoners een betere keuze kunnen maken.

Extra communicatiemateriaal 

Naast dit platform is er meer communicatiemateriaal ontwikkeld om inwoners te informeren over OCO:

Bekijk hier de Infographic

Bekijk hier de A5-flyer

Bekijk hier de A3 poster

Voorlichtingsmateriaal bestellen?

Wilt u van ons (extra) voorlichtingsmateriaal ontvangen? Stuur en mail naar: oco.ingeborg@nynke.nu

Ook meedoen?

Gemeenten

Wilt u met uw gemeente participeren in dit platform? Neem dan contact met ons op om de opties te bespreken. Voor aanhakers zijn er naast de onafhankelijke en laagdrempelige positionering van OCO nog veel meer voordelen verbonden aan deelname. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van ons communicatiemateriaal voor inwoners en de kennissessies voor medewerkers.

OCO aanbieders

Bent u verbonden aan (zorg)aanbieder die OCO in het kader van de Wmo levert? Ook dan is samenwerken mogelijk interessant. U bent onafhankelijk en laagdrempelig zichtbaar voor inwoners in de regio waar u actief bent.