Het Koploperproject OCO

Eind 2020 zijn de gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf ingestapt in het Koploperproject OCO van het Ministerie van VWS, gericht op verbetering en doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in de eigen lokale omgeving.

Er is in 2021 onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een verbeterplan opgesteld dat draait om 3 oplossingsrichtingen:

  1. het verbeteren van de kennis en processen intern bij de gemeenten
  2. het optimaliseren van de inrichting en toegankelijkheid van OCO
  3. het aanjagen van bekendheid richting inwoners en verwijzers

Kijk het filmpje en ontdek de uitkomsten van het onderzoek:

Over ocodenktmee.nl

Ocodenktmee.nl is in 2022 binnen de kaders van het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning ontwikkeld. Met het online platform ocodenktmee.nl voldoet de inrichting en positionering van OCO aan de gepeilde behoeften van inwoners. Het staat volledig los van de gemeente en bevat laagdrempelige informatie over OCO en hoe die eenvoudig in te schakelen.

Extra communicatiemateriaal 

Naast dit platform is er meer communicatiemateriaal ontwikkeld om inwoners te informeren over OCO:

Bekijk hier de Infographic

Bekijk hier de A5-flyer

Bekijk hier de A3 poster

Contact

Meer weten? Neem contact op met Nynke Benedictus, sr. adviseur sociaal domein : 06 44 17 18 33