Hallo! Dit is Bonny

  • professionele OCO bij Clionn
  • veel kennis over: WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning, JeugdwetIn deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, mantelzorgvraagstukken, PGBPersoons Gebonden Budget, opvoeding, meedoen in de samenleving
  • zelf ervaringsdeskundige op het gebied van: mantelzorg

Typisch Bonny

” Ik luister, denk mee en zoek oplossingen. Op een rustige en geduldige manier. Ik ben ook duidelijk, betrouwbaar en zet door. Mijn netwerk is waardevol en kan waar nodig benut worden .”

Actief in gemeente

Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Werkdagen: maandag, woensdag, vrijdag

Neem contact op

Clionn: 085 – 301 9712

Mobiel nummer Bonny: 06 83 65 71 12