Hallo! Dit is Chantal

  • Professionele OCO bij Cliënt & Co
  • Veel kennis over en ervaring met overgang naar Wlz, Werk & Mantelzorg, PGB-specialist, Jeugd, (Z)EVMB,
  • Ervaren op het gebied van: complexe vraagstukken en ondersteuning bij ingewikkelde situaties, ruim 21 jaar ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg

Typisch Chantal

“Het begint met luisteren zonder oordeel. Ik sta naast u, stel uw belang centraal en denk ik in mogelijkheden om tot de best passende oplossingen te komen. Mijn brede netwerk en kennis zet ik graag voor u in. Ook voor lastige en complexe situaties draai ik mijn hand niet om.”

Actief in gemeente

Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Neem contact op

Chantal 06 50 814 366

Algemeen nummer: 085 400 4994