Hallo! Dit is Djoedie

  • professionele OCO Wmo, Wlz en Mantelzorgondersteuner bij Thuis in Cliëntondersteuning
  • veel kennis over: Jeugd, WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning, PGBPersoonsgebonden Budget, overgang naar de WlzWet Langdurige Zorg, en de regelingen vanuit wetgeving en/of CAO
  • ervaringsdeskundig met:  de combinatie werk en mantelzorg
  • spreekt ook Fries

Typisch Djoedie

“Ik ben positief ingesteld en denk altijd in mogelijkheden. Ik houd er van zaken uit te zoeken en geef niet snel op. Daarbij ben ik flexibel, nuchter en communiceer ik makkelijk.”

Actief in gemeente

De Fryske Marren, Opsterland, Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Werkdagen: dinsdag, woensdag, vrijdag