Hallo! Dit is Nienke

  • professionele OCO Wmo, Wlz en Mantelzorgondersteuner bij Thuis in Cliëntondersteuning
  • werkzaam als Copiloot in gezinnen met een kind met (Z)EVMBzeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  • veel kennis over: mantelzorg, lichamelijke problematiek, hulpmiddelen en woningaanpassingen, (passend) onderwijs
  • ervaren met: overgang naar de WlzWet Langdurige Zorg, de combinatie werk en mantelzorg, overgang van 18- naar 18+, vragen die over verschillende levensgebieden gaan

Typisch Nienke

“Kunnen we niet linksom, dan misschien wel rechtsom? Als we uiteindelijk maar tot een passende oplossing komen. Daarbij zoek ik graag de samenwerking en probeer ervoor te zorgen dat u de balans weer terugkrijgt.”

Actief in gemeente

De Fryske Marren, Opsterland, Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag