Hallo! Dit is Trudy

  • professionele OCO bij Thuis in Cliëntondersteuning
  • veel kennis en ervaring met specifieke doelgroepen zoals NAHNiet Aangeboren Hersenletsel, LVBLicht Verstandelijke Beperking, chronisch zieken, jeugd en autisme
  • kennis van ingewikkelde vragen en meerdere problemen die tegelijkertijd spelen, kennis van wet- en regelgeving in het sociaal domein
  • is zelf mantelzorger, ervaringsdeskundig met onder andere PGBPersoons Gebonden Budget

Typisch Trudy

“Ik kan goed luisteren en zoek de samenwerking. Vanuit de rol van cliëntondersteuner kan ik ook de rol van mediator pakken als het gaat om lastige situaties. Ik durf buiten de kaders te denken om tot passende oplossingen te komen.”

Actief in gemeente

De Fryske Marren, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

In overleg