Hallo! Dit is Claudia

  • professionele OCO en Mantelzorgondersteuner bij Thuis in Cliëntondersteuning
  • veel kennis over: overgang van WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning/ZorgverzekeringswetDe zorgverzekeringswet bepaalt dat wie in Nederland woont of werkt, verplicht is verzekerd voor zorg. naar WlzWet Langdurige Zorg, mantelzorg, dementie, psychische kwetsbaarheid, respijtzorgrespijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger
  • ervaren op het gebied van: mensen met een psychische kwetsbaarheid, lotgenotencontact, mantelzorgregelingen, organiseren kennisbijeenkomsten

Typisch Claudia

“Ik kijk vooral naar wat u wel kan en luister zonder oordeel. We gaan op zoek: wat geeft u energie, kracht en balans in de zorg voor iemand anders? Zorg voor jezelf om te kunnen zorgen voor een ander. Ik kan u hierbij ondersteunen.”

Actief in gemeente

De Fryske Marren, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag