Hallo! Dit is Gerriët

  • Professionele OCO bij Cliënt & Co
  • Veel kennis over en ervaring met NAH, dementie, overgang Wlz, Pgb-specialist en mantelzorg
  • Ervaren op het gebied van: complexe vraagstukken en ondersteuning bij ingewikkelde situaties

Typisch Gerriët

“Ik ben een verbinder, maatschappelijk betrokken en doortastend, ik sta naast u en denk in kansen en mogelijkheden. Ik ben een goede luisteraar en ik doe wat ik zeg.”

Actief in gemeente

Opsterland en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Neem contact op

Gerriët 06 453 00 851

Algemeen nummer: 085 400 4994