Hallo! Dit is Gerriët

  • Professionele OCO bij Cliënt & Co
  • Veel kennis over en ervaring met NAH, dementie, overgang Wlz, Pgb-specialist en mantelzorg
  • Ervaren op het gebied van: complexe vraagstukken en ondersteuning bij ingewikkelde situaties

Typisch Gerriët

“Ik ben een verbinder, maatschappelijk betrokken en doortastend, ik sta naast u en denk in kansen en mogelijkheden. Ik ben een goede luisteraar en ik doe wat ik zeg.”

Actief in gemeente

Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Beschikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Neem contact op

Gerriët 06 453 00 851

Algemeen nummer: 085 400 4994